De klant centraal

Organisaties hebben in hun visie en strategie beschreven dat ze “de klant centraal (gaan) stellen”. Maar hoe doe je dat? MIC bekijkt met de opdrachtgever wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn, doet onderzoek onder (potentiële) klanten en ex-klanten en geeft een concreet voorstel met daarin stappen beschreven voor alle afdelingen van de organisatie.

Alle zgn. “touchpoints” worden behandeld, er wordt een klantgerichte mentaliteit (customer én sustainable excellence) geïntroduceerd, waarbij de klant in alle stappen van ideegeneratie, concept- en productontwikkeling wordt betrokken.

Inzichten en concepten

Uw organisatie heeft behoefte aan klantinzichten. MIC kan helpen bij het opzetten van een programma, de uitvoering coördineren en concrete inzichten opleveren én deze verwerken in concepten voor nieuwe producten en diensten (value propositions of waardeproposities).

Centraal staat hierbij het combineren van informatiebronnen: consumenteninformatie en markt- en merkinformatie. De “big insights” zijn gebaseerd op al het voorgaande en hebben grote kans op succes.

Ook biedt MIC workshops concepten schrijven aan.

Marktonderzoek en marketing

Uw organisatie wil nieuwe producten of diensten op de markt zetten en heeft daarbij de input van (potentiële) klanten nodig.

MIC biedt interim marktonderzoek aan; van ideegeneratie tot de implementatie en lancering van nieuwe producten en diensten op de markt.

MIC heeft jarenlange ervaring in het schrijven van concepten, het doen van markt- en klantonderzoek en het concreet toepassen hiervan. Op deze manier wordt uw risico significant gereduceerd, terwijl de slaagkans exponentieel toeneemt.